Amituo4

南无观世音菩萨圣号 七字五音 加长板

amituo4  •  Duration: 2:12:01  •  Size: 120.86 MB

Download Play

Namo Amituofo! 南无阿弥陀佛!

amituo4  •  Duration: 10:00  •  Size: 9.16 MB

Download Play

Amituofo! 阿弥陀佛!(四字五音)

amituo4  •  Duration: 2:00:16  •  Size: 110.11 MB

Download Play

了凡四训精华: 云谷禅师的千古经典开示 如何改造命运

amituo4  •  Duration: 19:11  •  Size: 17.56 MB

Download Play

Amituofo! 阿弥陀佛!(四字五音)

amituo4  •  Duration: 8:39  •  Size: 7.92 MB

Download Play

念佛成佛!

amituo4  •  Duration: 0:23  •  Size: 359.38 kB

Download Play

南無阿彌陀佛聖號

Immortal Infinite Light  •  Duration: 27:31  •  Size: 25.19 MB

Download Play

《大悲咒》天籟梵音(2014版)

法寶影音  •  Duration: 24:58  •  Size: 22.86 MB

Download Play

南無阿彌陀佛聖號 六字四音 歸鄉佛號 剪輯2小時加長版 高清 Namo Amitabha Chanting

amitabhaamituofo  •  Duration: 2:02:22  •  Size: 112.03 MB

Download Play

Om Mani Padme Hum (六字大明咒: 唵嘛呢叭咪吽)

amituo4  •  Duration: 8:12  •  Size: 7.51 MB

Download Play

南无地藏王菩萨!

amituo4  •  Duration: 7:01  •  Size: 6.42 MB

Download Play

River Flows In You (Extended English Version)

amituo4  •  Duration: 10:31  •  Size: 9.63 MB

Download Play

钟茂森博士 --- 生活与修行:Q&A 海鲜养殖和钓鱼的因果

amituo4  •  Duration: 5:39  •  Size: 5.17 MB

Download Play

Great Compassionate Mantra (梵音大悲咒)

amituo4  •  Duration: 7:35  •  Size: 6.94 MB

Download Play